Utstilling
Hjem > Utstilling > Innhold
Hva er gasskromatografi? hplc instrument
- May 27, 2016 -

Hva er gasskromatografi?


Gasskromatografi (GC) er en vanlig type kromatografi som brukes i analytisk kjemi for å separere og analysere forbindelser som kan fordampes uten dekomponering. Typiske anvendelser av GC inkluderer testing av renheten til et bestemt stoff, eller separering av de forskjellige komponenter i en blanding (de relative mengder av slike komponenter kan også bestemmes). I noen tilfeller kan GC hjelpe til med å identifisere en forbindelse. Ved preparativ kromatografi kan GC brukes til å fremstille rene forbindelser fra en blanding.

 


ALWSCI gir 10 ml, 20 ml headspace autosampler hetteglass spesielt for gaskromatografi, både krympe og skruehals er tilgjengelig.

 

hilsen,

ALWSCI Team